Byggtjänster

Byggtjänster

Nybyggen

Vi utför nybyggen, stora som små från garage och stugor till större helheter. Vi är kapabla att utföra projekt med nyckel-i-hand principen, där vi är delaktiga ända från planering till slutgranskning. Vi är inte rädda för utmaningar, och kan bygga i krävande terräng och förhållanden. 

Vi samarbetar med olika lokala entreprenörer och kan erbjuda heltäckande service, även rollerna som projektledare, huvudplanerare samt ansvarig arbetsledare.
Vi har ett flertal referensprojekt, däribland arkitektplanerade större helheter samt mer traditionella hus i skärgårdsstil.

Renoveringar

Vi utför även renoveringar, från t.ex. takbyten och lägenhetsrenoveringar till mindre projekt, såsom badrums- och bastusaneringar. Vi har sedan år 2015 haft och upprätthållit det nationella certifikatet för vattenisoleringar från Eurofins (VTT förut), och deltar regelbundet i skolningar för att vara up-to-date med gällande regler och produkter.

Vi har ett bra och fungerande samarbete med elektriker och VVS-montörer samt med tekniker för fukt- och asbestkartläggningar.

Scroll to Top